Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.7

Transport i spedycja

  • Dodano nowe uprawnienie umożliwiające zmianę daty relacji własnej.
  • Dodano możliwość edycji daty relacji własnej. Dla relacji własnej i obcej dodano komunikat, w przypadku zmiany daty, informujący o potrzebie zweryfikowania numeru relacji.