Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.8

Przelewy

  • Dodano funkcjonalność płatności podzielonej – split payment.

Faktury

  • Poprawiona działanie hiperłączy z faktur oraz korekt do płatności.