Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.4

Faktury

  • Zoptymalizowano eksport ewidencji VAT do Excela pod kątem wybierania numerów rejestracyjnych pojazdów zleceń/relacji powiązanych z fakturami.
  • Dodano eksport ewidencji VAT w formacie JPK FA 2.
  • W edycji not księgowych zmieniono sposób wyszukiwania powiązanych z nimi zleceń/relacji, co ma wpływ na szybkość działania. Wpisywanie pierwszych cyfr numeru zlecenia bądź relacji zawęża listę wyboru.

Windykacja

  • Dodano kolumnę zawierającą numer zewnętrzny faktury do wydruku windykacji. Kolumna ta jest widoczna gdy w konfiguracji modułu faktur i płatności włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu.

System informowania kierownictwa

  • Faktury: dodano kolumnę zawierającą nr zewnętrzy faktury sprzedaży w raportach: „Niezapłacone przychody”, ”Niezapłacone przychody na kwotę większą niż”. Kolumna ta jest widoczna gdy włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu w konfiguracji modułu faktur i płatności.

    Płatności

    • Poprawiono algorytm wyboru numeru rachunku bankowego podanego na fakturze. Dotyczy to głównie opłaty faktur oznaczonych jako EUR + VAT w PLN.