Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.5

Faktury

  • Wprowadzono funkcjonalność blokowania zapisu faktur zakupu z datą otrzymania wcześniejszą, niż podana w konfiguracji globalnej iCargo. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, wówczas blokada ta nie będzie aktywna. Domyślnie data jest pusta więc blokada nie jest aktywna.Blokadę dokumentów można ustawić wchodząc w “Zarządzanie” ->”Konfiguracja”->”Konfiguracja globalna”, a następnie klikając w pole “Blokuj wprowadzanie faktur zakupu przed (data otrzymania)”. Uprawnienie “Zamykanie okresu rozliczeniowego” odpowiadająca za możliwość zmiany oraz widoczność tego pola w konfiguracji globalnej; domyślnie to uprawnienie jest przypisane roli “Kierownik księgowości”.

Transport i spedycja

    • W karcie „Zlecenia” i oknie „Kredyt kupiecki” dodano informację procencie tego kredytu, jaki pozostał do wykorzystania. Jeśli do wykorzystania pozostało więcej niż 20% kredytu wówczas wartość ta jest wyświetlana na zielono. Jeśli pozostało mniej niż 20% wartość wyświetlana jest na czerwono.