Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.6

Faktury

  • Do faktury dodano znacznik „płatność podzielona”. Znacznik ten należy ustawić jeśli dana faktura ma być opłacona przez „płatność podzieloną”. Faktura taka zgodnie z ustawą o VAT ma oznaczenie „mechanizm płatności podzielonej”. 
  • Jeśli wartość brutto faktur tworzonych przez kreatory przekroczy 15 000 PLN, wyświetlany jest komunikat, iż może być wymagane zastosowanie mechanizmu płatności podzielonej. Decyzja należy do wystawiającego fakturę.

Płatność i windykacja

  • Ustawiono funkcjonalność „Płatność podzielona” jako stale włączoną.
  • Opcja „Włącz płatność podzieloną” w karcie konfiguracji płatności ma zmienione działanie. Jej włączenie powoduje że w oknie do zapłaty dostępne jest wykonanie płatności podzielonej dla każdej płatności (PLN lub zawierającej VAT w PLN). Jeśli opcja jest wyłączona wówczas widoczne będą tylko te płatności podzielone, które są wymagane tzn. jeśli opłacana faktura jest oznaczona jako płatność podzielona.
  • Jeśli płatność w oknie „Do zapłaty” w kolumnie „Akcja” nie ma linku „Dodaj …..” , to znaczy, że faktura została oznaczona jako „płatność podzielona”, a iCargo nie obsługuje takiej płatności (np. faktura z VAT w EUR). Aby wykonać płatność należy zmienić fakturę na EUR + VAT w PLN i wykonać przelew płatności podzielonej lub usunąć oznaczenie „płatność podzielona” na fakturze i wykonać płatność w EUR.