Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.7

.

Faktury

  • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK_FA wer. 3. 
  • Poprawiono generowanie ewidencji VAT dla faktur korygujących.
  • Dodano opis „płatność podzielona” na wydrukach faktur korygujących jeśli korygowana faktura zawiera taki opis.
  • W karcie faktura dodano zapis informacji o wysyłce faktury pocztą elektroniczną. Zapisywane są informacje kiedy, kto i do kogo wysłał dana fakturę.

Transport i spedycja

  • Na zestawieniach „niezafakturowane relacje” i „niezafakturowane zlecenia” dodano kolumnę data rozładunku.
  • Jeśli firma znajduje się na czarnej liście, to w karcie relacja, na liście kontrahentów wyświetlane są informacje na ten temat