Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.8

.

Faktury

  • Eksport do programu finansowo-księgowego Lider uzupełniono o informacje o obowiązku płatności podzielonej. 
  • Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahenta.
  • Wprowadzono możliwość dodania na fakturze VAT 0% opisu wymaganego przepisami finansowymi.

Płatność i windykacja

  • Rozwiązano problem nie wyświetlania numerów not wystawionych w kompensatach. Dotyczy to także ich braku na wydrukach

.