Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.9

Płatność i windykacja

  • Dodano nową funkcjonalność polegającą na ograniczeniu kwoty pojedynczego przelewu wychodzącego.
  • Przelewy z limitem można generować zarówno z menu „Do zapłaty” jak i „Przelewy bankowe” wybierając odpowiedni link/przycisk („Dodaj Limit PW”/ „Dodaj nowe dokumenty Limit”).
  • Podczas dodawania dokumentów do przelewu suma ich kwot jest sprawdzana i porównywana z ustawionym limitem. W przypadku przekroczenia limitu program wyświetla komunikat i nie pozwala na dodanie dokumentu do bieżącego przelewu.
  • Numer każdego dodawanego do przelewu dokumentu jest zapisywany w tytule przelewu. Numery dokumentów poprzedzone są identyfikatorem NIP kontrahenta i oddzielone przecinkami. Z uwagi na ograniczoną długość tytułu przelewu (140 znaków) dodawanie dokumentów jest sprawdzane także pod kątem jego długości. Próba dodania kolejnego dokumentu którego numer spowoduje przekroczenie dozwolonej długości tytułu przelewu zostanie zakończona komunikatem błędu, a dokument ten nie zostanie dodany do przelewu.
  • Kwota limitu przelewu jest podawana w walucie właściciela w: Konfiguracja modułu faktur i płatności → Płatności → Limit przelewu. Domyślnie wartość ta jest pusta i wówczas funkcjonalność jest nieaktywna.
  • W zależności od waluty przelewu, kwota przelewu jest wyliczana wg kursu z dnia generowania przelewu i porównywana z limitem zapisanym w konfiguracji płatności.
  • Rozwiązano problem występujący przy kompensowania dokumentów w przypadku gdy z kontrahentem prowadzimy rozliczenia w różnych walutach.