Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 25.1

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem powielania kodów GTU w fakturach wielopozycyjnych.
  • Dodano funkcjonalność pozwalającą na weryfikację w trakcie zapisu faktury czy jej data wystawienia jest późniejsza niż data wykonania usługi. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Włączyć ją można przez ustawienie parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.

Płatność i windykacja

  • Rozwiązano problem weryfikacji NRB w przypadku gdy kraj nie uczestniczy w standardzieIBAN (np. Rosja). W takim przypadku zostaje wyświetlony komunikat.