Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 25.3

Fakturowanie

Zmodyfikowano szablony importu ewidencji VAT dla programów finansowo-księgowych SAGE tak, aby uwzględniały elementy wprowadzone w JPK_V7

  • Uzupełniono eksport ewidencji VAT dla SAGE o korekty faktur.
  • Transport i spedycja

    • Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia
    • Wprowadzono funkcjonalność zapisu dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów do relacji w oddzielnej liście (moduł Inne). Lista ta jest pozbawiona kwot w stosunku do listy relacji. Lista może być filtrowana pod względem dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów. Lista może być wyeksportowana do arkusza excel. Dostęp do funkcjonalności wymaga nadania uprawnienia.
    • Dodano uprawnienie do wyświetlania listy: relacji, zleceń, frachtów i ładunków.