Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 25.4

  • Dodano funkcjonalność wyszukania kontrahenta w bazie VIES. Jeśli zostanie znaleziony można go zapisać w iCargo, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat.
  • Dodano funkcjonalność dodawania numerów rachunków bankowych kontrahenta zapisanych w białej liście podatników. W formularzu dodawania konta możemy pobrać numery rachunków bankowych z białej listy i spośród nich wybrać odpowiednie i zapisać w iCargo.

Fakturowanie

  • Dodano funkcjonalność umieszczenia danych zamawiającego jeśli jest inny niż płacący na którego jest wystawiana faktura oraz pole które może zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku. Włączenie tych funkcjonalności wymaga ustawienia parametru w konfiguracji modułu faktur i płatności.
  • Dodano pole do kreatora faktur ze zleceń z którego dane mogą zostać kopiowane do faktury w miejsce: Informacja do wydruku.