Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 26.0

  • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji czy kontrahent znajduje się na czarnej liście. Każda akceptacja zlecenia dla kontrahenta z czarnej listy wymaga zatwierdzenia przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami jak do tej pory. Jednak każde takie zdarzenie zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
  • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji kredytu kupieckiego. Każde przekroczenie kredytu zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
  • Transport i spedycja

    • Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia

    Płatność i windykacja

    • Dodano funkcjonalność wysyłania awiza płatności na adres określony w konfiguracji kontrahenta. Wysyłka awiza jest realizowane z podglądu przelewu poprzez ikonę koperty.