Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.0

  • Wprowadzono możliwość użycia Indywidualnych Rachunków Bankowych (IRB) dla kontrahentów. Każdemu kontrahentowi można przypisać 1 IRB w walucie EUR i 1 w PLN. Są to rachunki właściciela które można przypisać kontrahentowi, wówczas na wszelkich dokumentach zamiast rachunków ogólnych właściciela zostanie podstawiony IRB w odpowiedniej walucie. Rezygnacja z IRB dla danego kontrahenta spowoduje, że na wszelkich nowo wystawianych dokumentach zostaną przypisane rachunki ogólne właściciela. Wycofane IRB nie zostaną przydzielone żadnemu innemu kontrahentowi. Przy ponownym przypisaniu IRB dla kontrahenta zostaną mu przypisane nowe (wcześniej nie używane) IRB.
  • Wprowadzono nowy typ pracownika – handlowiec. Handlowiec może zostać przypisany do kontrahenta z oznaczeniem daty rozpoczęcia współpracy.