Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.1

Zmieniono minimalną ilość kopii dla dokumentów z 1 na 0.

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem błędu po zmianie pojazdu w relacji własnej.
  • Rozwiązano problem błędu w wydruku relacji bez faktur w przypadku relacji anulowanych.
  • Rozwiązano problem błędu w raporcie relacji bez faktur, w przypadku gdy w relacji nie ma akcji.
  • Dodano widoczność ikon ostrzeżenia i czarnej listy w widoku spedycji 1:1

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem zmiany kolejności zleceń na fakturze zbiorczej.
  • Zmieniono sposób ustawiania waluty w fakturze zbiorczej. Waluta faktury pobierana jest nie z konfiguracji klienta a ze zlecenia.
  • Rozwiązano problem pozostawiania znacznika “VAT w PLN” po zmianie waluty faktury z EUR na PLN.