Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.12

Transport i spedycja

  • Dodano akcje kopiowania zlecenia z okna frachtu.
  • Poprawione przekierowanie stron z listy frachtów i widoku frachtu.

Fakturowanie

  • Dodano nowe znaczniki procedur dla faktur sprzedaży i korekt.
  • Dodano do eksportu ewidencji VAT pozycje rzeczywisty_termin_płatności

Płatności i windykacja

  • Dodano zabezpieczenie przed oznaczeniem dokumentu jako rozliczony w przypadku dodania nowych dokumentów do zapisanego wcześniej przelewu i usunięcie go przed jego zapisaniem z nowo dodanym dokumentem.