Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 4.12.0

Fakturowanie

 • Dodano podsumowania do listy przelewów bankowych i płatności gotówkowych.
 • Dodanie podsumowania do listy korekt zakupu.
 • Dodanie podsumowania do listy korekt sprzedaży.
 • Dodanie podsumowania do listy not księgowych.
 • Dodanie podsumowania do listy faktur zakupu.
 • Dodanie podsumowania do listy faktur sprzedaży.

Windykacja

 • Dodano podsumowania do listy windykacji.

Inne

 • Na wniosek użytkowników dodana została możliwość zmiany hasła przez użytkownika (do tej pory hasła mógł zmieniać tylko administrator).
 • Usunięto problem dotyczący nadawania powtarzających się numerów relacji, faktur i firm.
 • Zablokowano możliwość usunięcia roli administratora systemu.
 • Usunięto problem z błędnym przekierowaniem do Relacji z Listy relacji.
 • Wprowadzono poprawki kosmetyczne w module zarządzania iCargo.