Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 9.0.0

Transport i spedycja

Zlecenia i relacje zostały rozbudowane o możliwość wyboru waluty.

 • W relacjach przy innej walucie niż waluta zlecenia należy określić kurs do przeliczeń.
 • W liście zleceń oraz w liście frachtów kwoty wydatków i zysków są wyświetlane w przeliczeniu na walutę zlecenia.
 • W liście zleceń oraz w liście frachtów kolorowane są pozycje, których kwota dochodu jest rózna od sumy kosztów i zysków:
  • na zielono kolorowana jest pozycja, której dochód jest większy od sumy kosztu i zysku,
  • na czerwono kolorowana jest pozycja, której dochód jest niższy.

System informowania kierownictwa

 • Zmieniono raporty dostosowując je do możliwości wyboru waluty w zleceniach i relacjach.

Fakturowanie

 • Dostosowano kreator faktury ze zlecenia do obsługi zleceń wystawionych w różnych walutach.
 • Usunięto kwoty raportowe z faktur zakupu i sprzedaży.
 • Dodano do faktury sprzedaży informację o walucie przypisanej relacji.

Inne

 • W danych klienta widać powiązane dane (np. dokumenty, firmy, konta bankowe, samochody) z firmą.
 • Z podglądu danych firmy można przenieść powiązanie danych (j.w.) do innej fimry. Wiąże się to też ze zmianą wszystkich informacji zapisanych w dokumentach, takich jak: dane adresowe, nip, nazwa. Zmiana wszystkich powiązań umożliwia usunięcie firmy.