Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.1.2

Transport i spedycja

 • Na wydruku przeniesiono numer rejestracyjny naczepy do linii razem z numerem rejestracyjnym ciężarówki.
 • Ujednolicono listę pól na obydwu szablonach wydruku relacji o:
  • Carnet TIR na szablonie wydruku 1,
  • Nr rejestracyjny naczepy na szablonie wydruku 1,
  • ADR na szablonie wydruku 1,
  • LDM na szablonie wydruku 2.
 • Dodano ukrywanie na wydruku ADR jeżeli nie jest włączone w konfiguracji na szablonie 2.
 • Zmniejszono pola Adres urzędu celnego i Komentarze.
 • Ustawiono pola Informacji do wydruku i Komentarzy w jednym wierszu w oknie edycji zlecenia i relacji.
 • Dodanie możliwości podawania numeru karnetu TIR i drukowania go na relacji.
 • Zmieniono domyślne tłumaczenie z Wymiary na Gabaryty.
 • Dodanie możliwości podawania gabarytów frachtu/ładunku w Zleceniu/Relacji.
 • Dodanie opcji w konfiguracji nieumożliwiającej włączenie lub wyłączenie możliwości podawania gabarytów ładunku/frachtu.

Płatności i windykacja

 • Poprawiono działanie filtra wyszukiwania po wartości w polu Kontrahent w oknie Do zapłaty.
 • W oknie Do zapłaty zmieniono opis pola Kontrachent na Kontrahent lub NIP zgodnie z właściwościami jaki można podawać w tym polu.

Ogólne

 • Zoptymalizowano okna konfiguracji modułu Transport i Spedycja.
 • Poprawiono właściwości dokumentów: Relacja jest po stronie wydatków, Zlecenie po stronie przychodów.
 • W edycji rodzajów dokumentów dodano odświerzanie pól: wydatek, przychód, korekta w zależności od typu dokumentu.
 • Dodanie dymków pomocy w zakładce Zlecenia, Relacje w konfiguracji modułu Transport i Spedycja.