Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 16.0

Fakturowanie

Wersja 16 to przede wszystkim wykonanie pełnej zgodności z z nową ustawą o VAT, skutkujące możliwością wystawienia faktur zbiorczych w EUR, czego skutkiem jest:

 • przeniesienie kursu walut z dokumentu faktury do poszczególnych pozycji faktury,
 • dodanie nowych tłumaczeń, wymaganych przez wprowadzone modyfikacje,
 • uzależnienie wyświetlania kursu dla podatku dochodowego na pierwszej stronie wydruku, od ustawień “podatkowych” w konfiguracji,
 • tymczasowe pozostawione wyświetlania kursu walut dla dokumentu, w celu weryfikacji poprawności konwersji danych,
 • zmodernizowanie kreatorów wystawiania faktur sprzedaży,
 • kopiowanie ze zleceń i relacji właściwości VAT w PLN,
 • dostosowanie eksportu faktur do CDN Optima, SAGE Mała Symfonia  i Lider do nowych pól danych,
 • dostosowanie kompensat do nowej struktury danych,
 • dostosowanie faktur korygujących do nowej struktury danych,
 • dostosowanie eksportu znalezionych dokumentów do nowej struktury danych,
 • dostosowanie wyświetlania list faktur zakupu i sprzedaży do nowej struktury danych,
 • dostosowanie wyświetlania list faktur korygujących do nowej struktury danych,
 • dostosowanie kreatora faktur korygujących do nowej struktury danych,
 • dostosowanie wydruków faktur sprzedaży do nowej struktury danych,
 • dostosowanie wydruków korekt faktur sprzedaży do nowej struktury danych,
 • usuniecie zbędnej ikony zawierającej nie wyświetlany opis różnicy w skorygowanym opisie pozycji faktury,
 • dodanie kursu walut do pozycji faktur korygujących,
 • dodanie wytłuszczenia napisów Po i Korekta na wydruku faktury korygującej,
 • dodanie wyświetlania różnicy kursów przed i po korekcie na fakturze korygującej,
 • wprowadzenie metody aktualizującej automatycznie dane firm, w których łączna ilość faktur nie przekracza 1 tysiąca,

Ponadto:

 • wprowadzono różne szablony wydruku faktur,
 • na wydruku faktur netto EUR + VAT w PLN dodano wyświetlanie do zapłaty, osobno netto w EUR i VAT w PLN – wraz z zamiana wartości na słownie,
 • pozostawiono pole zapłacono na fakturze, ale tylko w walucie faktury, nie można zatem przypisać osobno zapłacono za netto EUR i VAT w PLN – jako przedpłaty,
 • w widoku faktury zmieniono nazwę przycisku z Anuluj na Wyjdź,

Płatności

 • Z okien listy przelewów i listy płatności gotówkowych usunięto wyszukiwanie uproszczone,
 • Poprawiono działanie wyszukiwania przelewów.

Ogólne

 • W liście, widoku i edycji pracowników zmieniono opis pola Symbol na Użytkownik – żeby lepiej pokazane było jego przeznaczenie.