Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.16

Transport i Spedycja

  • Poprawiono funkcjonowanie przycisku anulowania relacji.

Fakturowanie

  • Wprowadzono kolejne zmiany usprawniające wymianę danych z Sage Mała Księgowość – format Sage 3.0.
  • W kreatorach faktur zakupu i sprzedaży poprawiono pobieranie kursów walut, na podstawie parametrów ustawionych w Zleceniach i Relacjach. Do tej zmiany był brany zawsze kurs poprzedzający datę wystawienia faktury, co przy specyficznych ustawieniach na dokumentach zleceń i relacji skutkowało pobraniem nieprawidłowego kursu walut.
  • Przy tworzeniu faktury zbiorczej rozbudowano funkcjonalność dodawania kolejnej pozycji faktury, na podstawie zlecenia:
    • dodano mechanizm wybierania kursu VAT na podstawie ustawionego w firmie zleceniodawcy lub Zleceniu Typu zdarzenia dla kursu VAT (dzień rozładunku, dzień przed rozładunkiem, itd.),
    • dodano mechanizm pobierania stawki VAT ustawionej w firmie zleceniodawcy lub Zleceniu,
    • dodano wyświetlanie dodatkowych informacji o numerze faktury i dacie wystawienia faktury.