Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.15

Transport i spedycja

  • Usunięcie funkcjonalności kopiowania komentarzy przy tworzeniu kopii Zlecenia. Zmiana, na prośbę użytkowników, wynikła z tego, że skopiowanego komentarza nie można było usunąć, ani zmienić.

Płatności i windykacja

  • Dodanie funkcjonalności wyboru sposobu filtrowania: po dacie terminu płatności lub po dacie rzeczywistego terminu płatności.

System informowania kierownictwa

  • Zmiana weryfikowanego uprawnienia w dostępie do raportu Globalnego
  • Dodanie raportu Analitycznego w postaci pliku eksportu do Excela zawierającego: analizę danych relacji i powiązanych z nimi: zleceń, faktur sprzedaży, faktur zakupu, stanu płatności za faktury. Raport dostępny jest w sekcji raportów Globalnych.