Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.17

Fakturowanie

  • Rozwiązanie problemu błędnego pobierania kursu walut przy tworzeniu faktur z kreatorów lub dodawania pozycji do faktury z kreatora. Błędnie pobierany był kurs walut z dnia poprzedzającego datę kursu walut – ustawionego jako zdarzenia w zleceniu lub relacji.
  • Zmodyfikowano kreator dodawania pozycji faktury na podstawie zlecenia (na przykład do “faktury zbiorczej”), tak, żeby w opisie pozycji faktury dodawana była informacja o kursie waluty – w przypadku faktury wystawianej w PLN dla zlecenia w EUR.
  • Zmodyfikowano okno kreatora dodawania pozycji faktury na podstawie zlecenia (na przykład do “faktury zbiorczej”), tak, żeby było możliwe podanie kursu walut, także w przypadku, gdy waluta faktury różni się od waluty zlecenia.
  • Rozwiązano problem usuwania pustej pozycji na fakturze sprzedaży.
  • Dodano wyświetlanie wyliczonego, rzeczywistego terminu płatności w oknie edycji i podglądu faktury sprzedaży.
  • Dodano wyświetlanie wyliczonego, rzeczywistego terminu płatności w oknie edycji i podglądu faktury zakupu.

System Informowania Kierownictwa

  • Dodanie do raportu Analiza relacji (eksport do Excel) w sekcji Globalne danych o nazwie towaru, informacji o miejscach pierwszego załadunku i ostatniego rozładunku.