Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.2.2

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem skalowania dodanego obrazka do wydruku faktury w nowym, testowanym szablonie z numeracją stron i bez kopii.
 • W kreatorze korekt faktur sprzedaży, zmodyfikowano działanie pola wyboru faktury sprzedaży, tak, żeby można było ograniczyć dane po numerze faktury sprzedaży i płacącym kontrahencie – analogicznie do tego jak można było wybierać faktury w kreatorze korekt zakupu. Ograniczono ilość wyświetlanych wierszy do 12.
 • W kreatorze korekt faktur sprzedaży dodano informacje wyjaśniające na temat działania kreatora.
 • W oknie edycji korekty sprzedaży zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto pełnego numeru faktury.
 • W oknie podglądu korekty sprzedaży zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto pełnego numeru faktury.
 • W oknie edycji korekty zakupu zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto numeru faktury z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer faktury zakupu nadawany przez iCargo jest wyświetlany w nawiasie kwadratowym.
 • W oknie podglądu korekty zakupu zmieniono sposób wyświetlania numeru Faktury sprzedaży, która jest korygowana. Użyto numeru faktury z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer faktury zakupu nadawany przez iCargo jest wyświetlany w nawiasie kwadratowym.
 • Na liście korekt zakupu zmieniono sposób kolumny numer. Od tej pory wyświetlany jest numer korekty z dokumentu klienta, a pełen wewnętrzny numer korekty zakupu nadawany przez iCargo, wyświetlany jest w nawiasie kwadratowym.
 • Rozwiązano problem wyświetlania na wydruku korekty faktury sprzedaży numeru faktury sprzedaży. Do tej pory wyświetlany był sam numer – bez prefiksu symbolu dokumentu. Od teraz wyświetlany jest pełen numer faktury sprzedaży.
 • Rozwiązano problem Eksportu danych firm do Excela.
 • Poprawiono literówkę w tłumaczeniu pomocy dla opcji konfiguracji modułu faktur i modułu płatności: Drukuj pieczątkę fakturzysty.
 • W konfiguracji modułu faktur i modułu płatności dodano funkcjonalność: w przypadku gdy opcja “Drukuj na fakturze miejsce na podpis” jest wyłączana, wyłączana jest też opcja “Drukuj pieczątkę fakturzysty”.

Transport i spedycja

 • W konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’ dodano funkcjonalność: w przypadku gdy opcja “Parametry fakturowania są widoczne” jest wyłączana, wyłączana jest też opcja “Parametry  fakturowania są drukowane”.
 • W konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’, w zakładce Wydruk, dodano parametr: Drukuj podpis na zleceniu i relacji – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania podpisu spedytora na wydrukach: potwierdzenia zlecenia i relacji.
 • Uzależniono wydruk imienia i nazwiska spedytora na Szablonie 2 wydruku relacji od ustawionego parametru: Drukuj podpis na zleceniu i relacji.