Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.3

Transport i spedycja

 • Dodano funkcjonalność monitorowania relacji z zapisem informacji o stanie ich realizacji.
 • W spedycji 1:1 dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
 • W spedycji 1:1 dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
 • W relacji obcej dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
 • W relacji obcej dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
 • Zmieniono kolejność pół tak, żeby numer relacji i data były koło zleceniobiorcy.
 • Dodano parametr konfiguracyjny: Ustalono z i Telefon na relacjach obcych i spedycji 1:1 – w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’. Jeżeli paramter nie był ustawiony dla wcześniejszych instalacji programu, domyślnie przyjmuje on wartość wymuszającą pokazywanie tych pól.
 • Dla nowych instalacji włączono domyślnie wyświetlanie pola wymiar ładunku na zleceniu i relacji w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’.
 • Dodano możliwość określenia strefy czasowej w ustawieniach Wyglądu dla użytkownika. Domyślnie strefa czasowa to Europe/Warsaw.
 • Dodano automatyczne sortowanie po wejściu w monitoring po Rozładunkach od najwcześniejszych rozładunków po najpóźniejsze rozładunki.
 • Dodano uprawnienia dla monitoringu: Dodawanie monitoringu, modyfikowanie monitoringu.
 • W konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’ dodano zakładkę Monitoring, a w niej możliwość konfiguracji pól, które mają być uwzględniane przy operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji do monitoringu. Istnieje możliwość wyboru:
  • Kopiuj datę rozpoczęcia akcji.
  • Kopiuj kraj z akcji.
  • Kopiuj kod pocztowy z akcji.
  • Kopiuj miejscowość z akcji.
  • Kopiuj adres z akcji.
 • Uzależniono wykonywanie operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji od parametrów konfiguracyjnych opisanych powyżej.
 • Dodano filtr umożliwiający wybranie ukończonych lub nieukończonych monitoringów.
 • Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń Spedycji 1:1 przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia.
 • Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia i/lub relacji.
 • W oknie podglądu zlecenia dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć relację – przy akcji Otwórz zlecenie.
 • W oknie podglądu relacji dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć zlecenie – przy akcji Otwórz relację.
 • W oknie podglądu zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
 • W oknie edycji zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
 • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Zlecenia.
 • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Zlecenia. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
 • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Relacji.
 • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Relacji. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
 • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Spedycji 1:1. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
 • Dodano kolorowanie dat w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
 • Dodano kolorowanie symboli krajów w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
 • Dodano możliwości filtrowania po załadunkach, rozładunkach, spedytorze.
 • Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście spedycji 1:1, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
 • Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście firm, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
 • Na liście Spedycji 1:1 wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście zleceń wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • W liście Frachtów połączono ze sobą kolumny weryfikacji frachtów i akcji.
 • Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
 • Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
 • Na liście spedycji 1:1 wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
 • Na liście zleceń wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
 • Na liście frachtów wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
 • Na liście relacji wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
 • W liście spedycji 1:1 włączono sortowanie po kolumnie Relacja.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem ustawiania wartość VAT w PLN dla kreatora faktur sprzedaży.
 • Na liście faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście not księgowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście korekt faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście korekt faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

Płatności i windykacja

 • Na liście windykacji faktur wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście windykacji not wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście do zapłaty wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście przelewów bankowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście płatności gotówkowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
 • Na liście kompensat wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

Ogólne

 • Dodano obsługę języka ukraińskiego. Na razie ten język jest jeszcze w fazie testów, także prosimy o zgłaszanie uwag.
 • Dodano i zmieniono tłumaczenia dla kluczy:
  • Are.you.sure = Czy na pewno chcesz kontynuować operację?
  • Are.you.shure.to.delete = Czy na pewno chcesz usunąć dane?
 • Zmieniono wartość opcji konfiguracji wyglądu: Ilość pozycji na listach – dla użytkowników, którzy mieli ustawione listy na 100, 250 i 500 pozycji na 50 pozycji.
 • Wprowadzono sztywną listę wartości (12, 25, 50) możliwych do wybrania w opcji: Ilość pozycji na listach w konfiguracji wyglądu dla użytkownika.
 • Dodano listy umożliwiającej wybór pozycji:100 – analiza,500 – analiza.
 • Uzupełniono wpisy listy 12, 25, 50, 100 na 100 analiza.
 • Dodano tłumaczenia: 100 – analiza, 500 – analiza/
 • Wprowadzono obsługę tłumaczeń dla pola wyboru ilości pozycji na stronie tak, żeby można było wyświetlić pozycje: 100-analiza i 500-analiza.
 • Wprowadzono ukrytą opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyświetlanie list o długości 500 pozycji, uruchamianą na życzenie klientów na etapie wdrożenia. Lista o tej długości służy tylko do analizy danych.