Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.3.1

Transport i spedycja

 • Zmieniono sposób przygotowania danych do wyświetlania listy spedycji 1:1, co w szczególnych przypadkach sprawia ponad 10-krotne przyspieszenie operacji.
 • Ujednolicono sposób wyświetlania danych tabelarycznych w listach: Spedycji 1:1, Zleceń, Relacji.
 • Zmieniono sposób wysyłki e-maili z okna podglądu relacji na synchroniczny.
 • Zmieniono sposób wysyłki e-maili z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia z podglądu zlecenia na synchroniczny.

Ogólne

 • Dodano komunikat ostrzegający przed poważnymi konsekwencjami w związku ze zmianą waluty właściciela.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wysyłki faktur przez e-mail w przypadku gdy został odznaczony oryginał faktury w oknie wydruku faktury.
 • Dodano obsługę adresu korespondencyjnego na fakturach sprzedaży:
  • Jeżeli w danych firmy podany jest adres korespondencyjny to drukowany jest: Sprzedawca, Nabywca, Adres do korespondencji.
  • Jeżeli nie ma adresu korespondencyjnego to drukowany jest: Sprzedawca, Nabywca.