Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.2

Transport i spedycja

 • Na liście Spedycji 1:1 poprawiono sposób wizualizacji sortowania po kolumnie: rosnąco i malejąco.
 • Rozwiązano problem zaokrąglania wartości kosztu i zysku na dokumencie relacji.

Fakturowanie

 • W liście faktur sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
 • W liście faktur zakupu dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
 • Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania faktur zakupu na liście faktur zakupu w przypadku, gdy na jednej fakturze występowały pozycje z przypisaną relacją i bez przypisanej relacji.
 • W szablonie faktury dwujęzycznej został dodany komunikat o nieprzyjmowaniu czeków.
 • Na szablonie faktury dwujęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
 • Na szablonie faktury jednojęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
 • W szablonie wydruku faktury dwujęzycznym rozwiązano problem obsługi parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
 • Uzupełniono szablon wydruku faktury dwujęzyczny o drukowanie wszystkich wartości tabeli podsumowującej podatki w PLN, przy wyłączeniu parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
 • W oknie wyskakującym Wydruk faktury, dodano linki: Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).
 • Na liście faktur zmieniono sposób prezentacji włączenia i wyłączenia opcji na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży dodano pole wyboru osoby fakturującej uzależnione od opcji konfiguracyjnej Drukuj pieczątkę fakturzysty, w przypadku:
  • wyłączonej opcji używane jest tylko pole tekstowe, tak jak do tej pory, gdzie pobierane są dane użytkownika lub można wpisać dane osoby fakturującej.
  • włączonej opcji używane jest pole wyboru. Na podstawie wybranego pracownika drukowana jest jego pieczątka.
   Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczątkę.
   Wydruk pieczątki dostępny jest tylko na nowym szablonie faktury bez kopii, obecnie jeszcze testowanym.
 • Dodano nowy szablon faktury (na razie tylko do testów):
  • zawierający numerację stron,
  • brak oryginału i kopii,
  • obsługujący możliwość wydruku pieczątki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
  • obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
  • zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
  • użyto cieńszych linie okalające bloki danych,
  • zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.

Firmy

 • W liście firm przeniesiono ikony symbolizujące status firmy do jednej kolumny z nazwą firmy.
 • W liście firm zmieniono symbol wyświetlany przy nazwie kolumny, jeżeli dana kolumna nie jest kolumną aktualnie sortowaną.
 • Zoptymalizowano działanie listy firm, obecnie działa ponad 2 razy szybciej.
 • Zmieniono sposób wyświetlania informacji o tym, czy firma jest aktywna na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
 • Zmieniono sposób wizualizacji sortowania według kolumn na liście firm. Filtrowane kolumny mają podkreślone nazwy, Sposób sortowania wybranej kolumny wyświetlany jest tuż przy nazwie kolumny.

System informowania kierownictwa

 • Rozwiązano problem eksportowanych wartości w kolumnach “Do zapłaty” dla faktury sprzedaży i faktury zakupu w raporcie “Analiza relacji”.
 • W raporcie eksportowanym do formatu Excel “Analiza relacji”:
  • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura zukupu – dla numeru faktury zakupu,
  • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży  – dla numeru faktury sprzedaży,
  • zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży  – dla numeru faktury sprzedaży,
  • zmieniono tytuł kolumny Płacący na Sprzedawca  – dla kontrahenta na fakturze zakupu,
  • dodano kolumnę Zewn. numer – zawierającą numer dokumentu faktury nadany przez sprzedawcę.
 • Dodano raport obsługi najbardziej zadłużonych firm. Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt za okres dat określony w polach: Od – Do posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.
 • Dodano ikonę i link CRM w pasku ikon.
 • Dodano raport: Obroty handlowców (według przypisany do).
  Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:

  • Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem handlowców można uzyskać z eksportu do Excel: Eksport danych firm do Excel w liście firm).
  • Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
  • Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
  • Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.
 • Dodano możliwości wydruku dodatkowego obrazka na fakturze sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w nowym, testowanym szablonie bez kopii.

Słowniki

 • W oknie edycji Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
 • W oknie podglądu Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
 • W oknie podglądu Pracowników zmieniono sposób oznaczania właściwości Spedytor, Kierowca, Pomocnik, Mechanik z zablokowanego check box na obrazki statusów.
 • Usunięto domyślne ustawianie pracownika jako kierowcy.
 • Dodano domyślne ustawianie pracownika jako spedytora.
 • Dodano właściwość Fakturzysta jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczątki na fakturze.
 • W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysta, która umożliwia wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczątki na wydruku faktury.
 • Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysta.

Konfiguracja

 • Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
  • miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
  • pieczątkę i podpis wystawiającego fakturę.
 • W oknie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności – usunięto z nazw szablonów faktur słowo: biała – w liście wyboru szablonów.
 • Dodano obsługę możliwości wstawienia dodatkowego obrazka do wydruku na fakturze sprzedaży w oknie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności.

Ogólne

 • Na prośby właścicieli firm zmieniono ilość pozycji wyświetlania na listach z:
  5, 12, 25, 50, 100, 250, 500
  na
  12, 25, 50, 100.
  Wartość 5 usunięto z powodu zwiększających się rozdzielczości ekranów, a 250 i 500 w celu utrudnienia możliwości analiz danych finansowych i ilościowych przez pracowników.
 • Wszystkie wartości w konfiguracji użytkowników dla liczby pozycji w listach zmieniono z 250 i 500 na 200, a z 5 na 12.
 • Zmieniono stopkę w dokumentach z numerowaniem stron z: “iCargo, ONTP.NET Sp. z o.o., www.icargo.pl” na: “iCargo, www.icargo.pl”.