Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4.3

Transport i spedycja

 • W oknie obsługi monitoringu dodano konwersję niedozwolonych znaków sterujących na spacje. Ponadto dodano weryfikację przed zapisaniem monitoringu, tak, żeby ustrzec się przed błędami w wyświetlaniu.

Fakturowanie

 • Do okna widoku korekty sprzedaży został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty sprzedaży, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
 • Do okna widoku korekty zakupu został dodany przycisk umożliwiający odblokowanie korekty zakupu, która została już wyeksportowana do Ewidencji VAT.
 • Dodano tłumaczenia wymagane do obsługi odblokowywania korekt.
 • W procedurze aktualizacji do wersji 18.4.3 dodano uprawnienie Odblokowywanie korekt dla korekt sprzedaży i zakupu dla roli Kierownik księgowości.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Lider.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego wyświetlania tytułu okna w oknie Eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
 • Dodano możliwość eksportu korekt zakupu do formatu Comarch Optima.
 • W oknie edycji korekty zakupu dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
 • W oknie edycji korekty sprzedaży dodano odświeżanie przycisku Zapisz przy modyfikacji wartości daty w polu Zablokowane.
 • W oknie listy korekt zakupu zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty zakupu, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.
 • W oknie listy korekt sprzedaży zablokowano możliwość przejścia do edycji korekty sprzedaży, jeżeli została wyeksportowana do ewidencji VAT.