Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4.2

Transport i spedycja

 • Ujednolicono tłumaczenia: Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd.
 • Ujednolicono tłumaczenia: Relacja Obca, relacja własna – na Relacja na pojeździe obcym, Relacja na pojeździe własnym

Fakturowanie

 • W przypadku wybrania opcji dodawania podpisu osoby fakturującej domyślnie ustawiono w polu wyboru zalogowanego użytkownika.
 • Ograniczono możliwość wystawiania faktur zakupu tylko do relacji obcych.
 • W oknie podglądu relacji ikona kreatora faktury wyświetla się obecnie tylko dla relacji obcych.
 • W oknie kreatora faktur zakupu rozwiązano problem wyświetlania kursu walut.
 • Dodano możliwość automatycznego przypisania, w polu “Wystawił(a)”, danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży w przypadku, gdy jest ustawiona opcja “Drukuj pieczątkę fakturzysty” w parametrach “Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności” oraz pracownik przypisany do aktualne zalogowanego użytkownika ma włączoną opcję “Fakturzysta”.

Płatności

 • Rozwiązano problem wielokrotnego wyświetlania tych samych pozycji płatności na liście: Do zapłaty.
 • Rozwiązano problem braku przypisania Odbiorcy z przelewu do Listy wyboru dokumentów przy dodawaniu nowego dokumentu do przelewu. Problem dotyczył dodawania dokumentów do przelewu z poziomu listy Do zapłaty.
 • Rozwiązano problem braku przeliczania na walutę właściciela płatności w formie przelewów bankowych za dokumenty.
 • Poprawiono wyświetlanie formatu kursu waluty w wierszach przypisanych do płatności w formie przelewu bankowego za dokumenty.
 • Rozwiązano problem powrotu do okna Do zapłaty przy tworzeniu przelewów bankowych z listy Do zapłaty.
 • Uniemożliwiono zapisanie przelewu jeżeli waluta kwoty rozliczanej jest inna niż waluta dodawanych dokumentów. W sprzecznej sytuacji, przy próbie zapisu, pojawia się komunikat “Błąd! Sprawdź szczegółowe komunikaty”. Przyczyna problemu jest opisana w komunikatach wyświetlanych na oknie przelewu.
 • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.

System Informowania Kierownictwa

 • Rozwiązano problem z dwoma spacjami w nazwie spedytora w Raporcie analizy relacji.