Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4.1

Transport i spedycja

 • Dodano sprawdzenie warunku “Uprawnienia specjalne – używać ostrożnie!!!” w widoku relacji.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość uruchomienia kreatora faktur sprzedaży z okna podglądu zlecenia.
 • Poprawiono styl wyświetlania wierszy listy relacji wybranych pozycji z kreatora faktury zakupu.
 • Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur sprzedaży do widoku zlecenia.
 • Dodano możliwość przejścia z kreatora faktur zakupu do widoku relacji.
 • Ujednolicono konstruktor tworzenia pozycji na fakturze zakupu z kreatorem faktur zakupu

SMS

 • Rozwiązano problem odświeżania stanu konta w serwersms.pl.
 • Dodano zapisywanie informacji o odpowiedzi serwera SerwerSMS do SMS’a wysyłanego.
 • Dodano tłumaczenia dla języków angielski, polski, ukraiński umożliwiające wyświetlanie informacji o przyczynie problemu z wysyłką SMS przez operatora SerwerSMS.
 • Dodano funkcjonalność zapisywania i wyświetlania informacji o będzie przyjęcia SMSa do wysyłki przez operatora SerwerSMS. Od tej pory błędne SMS’y mają na czerwono wyświetlany status nieudanej wysyłki, spowodowanej nieprzyjęciem SMSa przez operatora SerwerSMS. Do najczęstszej przyczyny nieprzyjęcia należy, np. za długi SMS, obecnie SerwerSMS obsługuje SMSy o maksymalnej długości 918 znaków.
  Przykładowy komunikat może wyglądać następująco: Stan: odrzucony przez operatora {przyczyna: Wiadomosc przekroczyla dozwolona ilosc znakow} ().