Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.5.0.2

Transport i Spedycja

  • Zoptymalizowano działanie okna Lista relacji – uzyskano 4 krotny wzrost wydajności pracy.
  • Zoptymalizowano działanie okna Lista zleceń – uzyskano 4 krotny wzrost wydajności pracy.
  • W liście zleceń usunięto dodatkową kolumnę prezentującą ikonę statusu firmy i połączono ją z kolumną Płacący zleceniodawca.
  • W liście frachtów usunięto dodatkową kolumnę prezentującą ikonę statusu firmy i połączono ją z kolumną Płacący zleceniodawca.