Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.5.0.1

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta zlecenia po wybraniu Klienta i Płacącego zleceniodawcy. Decydujące znaczenia ma wybór płacącego zleceniodawcy.
 • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta relacji po wybraniu Zleceniobiorcy.
 • W oknie edycji relacji dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie tworzoną. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem.
 • W oknie podglądu relacji dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.
  Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację:

  • tej samej firmy dla relacji na pojeździe obcym lub własną relację dla relacji na pojeździe własnym,
  • która nie była anulowana,
  • inną niż obecnie modyfikowana.
 • Dodano tłumaczenie polskie, angielskie, niemieckie, ukraińskie dla nowego pola: Poprzednia powiązana relacja.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie modyfikowanym zleceniem. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem. Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację spedycji 1:1:
  • tej samej firmy,
  • która nie była anulowana,
  • inną niż obecnie modyfikowana.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu Relacje pojazdu eksportowanego do Excel dodano kolumny:
  • Zleceniobiorca,
  • Poprzednia powiązana relacja.
 • Do raportu Analiza relacji eksportowanego do Excel dodano kolumnę:
  • Poprzednia powiązana relacja.

Faktury

 • Na oknie podglądu faktury sprzedaży dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
 • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem braku uprawnienia (po aktualizacji do wersji 18.5.0.1) Zmiana numeru faktury i przypisano je domyślnie do ról: Kierownik fakturowania i Kierownik księgowości.

Płatności

 • Zoptymalizowano i przyspieszono ponad 4 krotnie działanie listy przelewów bankowych.
 • Zmieniono sposób wywoływania okna podglądu i edycji przelewu bankowego zarówno z listy przelewów, jak i różnych miejsc w programie.