Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.0.4

System informowania kierownictwa

  • Dodano raport przedstawiający rzeczywiste przychody, koszty i zyski na pojazdach. Raport jest przygotowywany na podstawie rozpisanych faktur, odpowiednio: sprzedaży i zakupu.
  • Poprawiono sposób wyświetlania wartości pieniężnych na raporcie Obroty handlowców (według przypisany do).

Fakturowanie

  • Zoptymalizowano funkcjonowanie listy faktur zakupu, w związku z tym w szczególnych przypadkach uzyskano wzrost wydajności nawet o ponad 100 razy.

Ogólne

  • Rozwiązano problem tworzenia danych właściciela przy nowo generowanej aplikacji.
  • Dodano brakujące tłumaczenia dla nazw uprawnień do obsługi oddziałów.