Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.2.1

Transport i spedycja

 • Na wydruku relacji w szablonie nr 1 dodano telefon komórkowy spedytora – jest drukowany jeśli spedytor ma podany w danych pracownika telefon komórkowy.

Fakturowanie

 • Zmieniono opis systemu FK do którego wykonywany jest eksport z Sage Symfonia Mała Księgowość (Format 3.0) na Sage Symfonia (Format 3.0) – z uwagi na to, że obecnie pliki eksportu dla obu systemów są jednakowe – wymagany jest inny szablon importu do systemu FK.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed zmianami w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed usuwaniem w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Dla przycisku eksportowania wydruków faktur do PDF – dodano podpowiedź, że eksport wydruków dotyczy tylko dokumentów sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem w kreatorze faktury sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze zakupu.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem w notach księgowych.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem na korektach fakturze.
 • W oknie edycji korekt zmieniono sposób pobierania kont bankowych właściciela – pobierane są tylko aktywne konta.
 • W kreatorze faktury zakupu usunięto ograniczenie powodujące, że w przypadku faktury w walucie właściciela wyświetlane jest tylko jedno konto bankowe. Obecnie można przypisać do 3. kont i wszystkie się one pokażą w kreatorze faktury.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – jeśli usunięto konto drugie wówczas usuwane jest też konto trzecie. Usunięcie konta pierwszego, z uwagi na to, że jest wymagane nie usuwa konta drugiego – wynika to z tego, że konto pierwsze jest wymagane.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych na fakturze sprzedaży – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w notach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w korektach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – dodano wyświetlanie informacji o nieaktywnym koncie właściciela jeśli zostało ono wcześniej przypisane do firmy.
 • W oknie edycji not – pozwolono na ustawienie pustej wartości w polach wyboru kont bankowych.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano przycisk umożliwiający wysłanie przypomnień o płatnościach. Przypomnienia są wysyłane do wszystkich płatności wyświetlonych w danym momencie na liście, nawet na dalszych pozycjach listy. W związku z tym należy ustawić parametry na oknie tak, żeby wyświetlane były tylko płatności o których chcemy przypomnieć klientom. Z tego poziomu można też wysyłać przypomnienia o płatnościach przeterminowanych – wszystko zależy od tego jaki zakres dat ustawimy.
  Przed wysłaniem wyświetlany jest monit proszący o potwierdzenie, żądania wysyłki. Informacje wysyłane są automatycznie na adres email podany jako email w danych kontrahenta.
 • W celu możliwości dostosowania treści maila z przypomnieniem dodano specjalne tłumaczenia umożliwiające na korzystanie z parametrów przy wysyłce maili z przypomnieniem. Parametry opisane są w instrukcji obsługi.

Firmy

 • Z uwagi na zgłoszoną potrzebę możliwości definiowania płatności przelewami na rożne konta w zależności od kontrahenta dla którego wystawiana jest faktura sprzedaży – dodano możliwość definiowania do 3 kont bankowych właściciela przypisanych dla poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu w iCargo można zdefiniować dowolne kombinacje płatności (maksymalnie na 3 konta bankowe) dla dowolnego kontrahenta.
  Wcześniej można było używać tylko odgórnie zdefiniowanych ustawień kont, np. konto domyślne dla kontrahentów w danym kraju.
  W przypadku gdy nie przypiszemy kont bankowych dla kontrahentów – system działa jak wcześniej. Przypisanie kont bankowych dla dowolnego kontrahenta – “nadpisuje” domyślną funkcjonalność, ale tylko dla tego kontrahenta.
  W przypadku usuwania kont przypisanych dla kontrahenta – musimy najpierw usunąć konto 3., potem konto 2. i dopiero możemy usunąć 1. konto bankowe.

Ogólne

 • Rozwiązano problem kontroli rozmiaru plików załączanych jako pieczątka pracownika, maksymalny rozmiar pliku pieczątki pracownika, domyślnie 128 KiB. W przypadku przekroczenia rozmiaru użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie. Dodano, także komunikat w przypadku próby załączenia pliku niewłaściwego typu – akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg.
 • Dodano komunikat dla użytkownika w przypadku próby wstawienia pliku logo właściciela jeśli typ pliku nie jest obsługiwany przez iCargo, akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg, pdf, tiff, tif.
 • Dodano niezbędne nowe tłumaczenia.
 • W liście tłumaczeń dodano możliwość tłumaczeń wielowierszowych. Opcji tej należy używać bardzo ostrożnie i tylko dla tłumaczeń wielowierszowych, np. tłumaczeń maili do wysyłki przypomnień o płatnościach, ponieważ może spowodować trudne do wykrycia i usunięcia problemy w wyglądzie, np. wydruków. Na oknie znajdują się odpowiednie ostrzeżenia!