Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.0

Najważniejszą zmianą w wersji 22.0 jest wprowadzenie możliwości eksportu faktur i korekt sprzedaży jako Jednolity Plik Kontrolny na żądanie faktury VAT w skrócie nazywane JPK FA. Szczegółowy sposób przygotowania pliku opisany będzie w Instrukcji użytkownika programu iCargo.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów relacji.
 • Rozbudowano monitoring o możliwość zapisywania w polu Kierowcy informacji o numerze rejestracyjnym ciężarówki i przyczepy.

Faktury

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji faktur sprzedaży w formacie JPK FA.
 • Dodano możliwość eksportu ewidencji korekt faktur sprzedaży w formacie JPK FA – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów korekty faktur zakupu nie mają być eksportowane do JPK FA.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list faktur.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list not.
 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do wyświetlania list korekt.
 • Uzależniono wyświetlanie ikon w menu fakturowania od powyższych uprawnień.
 • Dla zachowania wstecznej kompatybilności dodano uprawnienia do wyświetlania list faktur, korekt i not dla domyślnych ról: kierownik fakturowania, kierownik księgowości, pracownik fakturowania, pracownik księgowości, pracownik spedycji, pracownik windykacji.
 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne dla dokumentów faktur, not, korekt, kompensat, windykacji.
 • Rozwiązano problem zapisywania informacji o wyeksportowaniu faktur dla eksportu do PCBiznes Prestiż.
 • Rozbudowano okno eksportu ewidencji VAT o możliwość wyboru waluty eksportowanych faktur z uwagi na konieczność filtrowania i eksportu JPK FA tylko w jednej walucie.
 • Dodano klucz do tłumaczeń Inv.UserDefAddPrnInf. Jest użyty na wydruku faktury: jest umieszczony w polu wystawiającego fakturę. Jeśli klucz będzie miał przypisaną wartość i  jest włączona opcja używania pieczątki fakturzystki to zostanie wydrukowana jego zawartość pod napisem Wystawił(a). Z tego też powodu zostało nieznacznie powiększone pole na pieczątkę w fakturze.
 • W konfiguracji eksportu ewidencji VAT dla JPK-faktury – rozbudowano okno konfiguracji o pola: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, Kod Urzędu Skarbowego – wymagane przez JPK FA.

Płatności

 • Dodano do listy “Do zapłaty” kolumnę “Data wysłania/otrzymania” faktury.
 • W konfiguracji modułu płatności dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.
 • Dla wstecznej kompatybilności domyślnie wyłączono możliwość wyświetlania  kolumny “Data wysłania/otrzymania” faktury na liście “Do zapłaty”.

Przelewy

 • Rozwiązano problem wyświetlania na liście wyboru numerów rachunków bankowych które są oznaczone jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość ręcznego i jednostkowego odblokowania wyeksportowanego przelewu bankowego.

System informowania kierownictwa

 • W raporcie przepływów finansowych poprawiono opisy poszczególnych wierszy raportu.

Ogólne

 • Uzupełniono o nowe i brakujące tłumaczenia.