Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 6.0.0

Grafik dla wszystkich

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie funkcjonalności grafiku o wyświetlanie transportów realizowanych pojazdami własnymi i obcymi. Wiąże się z tym szereg dodatkowych funkcjonalności w programie, między innymi:

  • Możliwość wyboru, do monitorowania, pojazdów własnych i pojazdów obcych.
  • Wyodrębnienie aktywnych list samochodów własnych i obcych.

Poprawienie wydajności

Przeprowadziliśmy dalsze prace mające na celu poprawę wydajności przy wyszukiwaniu informacji. Czas uzyskania odpowiedzi na niektóre, złożone pytania udało nam się skrócić z kilkunastu sekund do kilkudziesięciu milisekund (przyspieszenie pond 300 krotne).

Płatności

Poprawiliśmy możliwość wyszukiwania i wybierania dokumentów do płatności. Obecnie można zaznaczać i dodawać kilka dokumentów jednocześnie.