Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 6.0.2

Konta bankowe

  • Pole Zagraniczne, przy kontach bankowych.
  • Sprawdzanie, czy kontrahent jest zagraniczny.

Okno “Znajdź”

  • Dodana została kolumna data częściowej zapłaty faktury.
  • Zmieniona kolumna z datą ostatniej płatności na liczbę płatności.
  • Dodana została kolumna “Zapłacone”.

Obsługa kontrahentów

  • Rozszerzenie zakresu uprawnień związanych z edycją i podglądem danych kontrahentów.
  • Dodanie blokowania zapisu relacji dla firm, które mają nieaktualne OCP. Jednocześnie dodaliśmy opcję w konfiguracji która umożliwia wyłączenie tej kontroli.

Inne:

  • Zostało zoptymalizowane przechodzenie między stronami Ralacji i Zleceń.