Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 7.0.0

Transport i spedycja

Modyfikacja giełdy pojazdów i ładunków:

 • Uproszczone zostały okna z listami ładunków i pojazdów.
 • Zaktualizowane zostały parametry wyszukiwania
 • Dodany został kreator opublikowania ładunku na giełdzie ze zlecenia.
 • Dodany został kreator opublikowania pojazdu na giełdzie z relacji.
 • Modyfikacja ikon związanych z giełdą i kreatorami.

Fakturowanie

 • Dodanie automatycznego pobierania kursów walut codziennie o 13:00 z NBP.
 • Dodanie możliwości pobierania historycznych kursów walut z NBP z ostatniego miesiąca.
 • Dodanie wydruku logo właściciela na fakturach, notach, korektach.

Płatności

 • Dodanie funkcjonalności kompensowania faktur.

Wyszukiwanie

 • Dodanie częściowej zapłaty faktury.
 • Przywrócenie kolumny częściowej zapłaty w oknie wyszukiwania danych.

Konfiguracja

 • Definiowanie wymagalności zewnętrznego numeru ID dla kontrahentów.
 • Włącznie lub wyłączeni wyświetlania nazwy konta bankowego.
 • Dodanie wyświetlania metrów ładunkowych na wydruku zlecenia.
 • Dodanie blokowania wyboru nieprawidłowych typów dokumentów.
 • Dodanie możliwości definiowania wysokości stopki na zleceniu ładunkowym.
 • Definiowanie wyświetlania dopisku na zleceniu transportowym.
 • Definiowanie informacji kopiowanych ze zlecenia na fakturę sprzedaży w kreatorze wystawiania faktur.

Usunięte problemy

 • Blokowanie interfejsu w Google Chrome przy odświeżeniu niektórych pól na zleceniu i fakturze.
 • Usunięcie problemu generowania raportu w przypadku występowania spacji na końcu w polu kontrahent.

Inne

 • Modyfikacja opisu informującego o użytkowniku i haśle na stronie logowania w wersji demonstracyjnej.