Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.2.0

Fakturowanie

 • Dodano nowy szablon wydruku: Proforma. Wydruk proformy dostępny jest z okna wydruku faktury jako osobny link: Drukuj proformę. W związku z tym, każda fakturę można wydrukować z opisem jako proforma.
  Uwaga! nie zmienia to faktu, że wystawiona faktura i wydrukowana jako Proforma, nadal rozlicza zlecenie oraz powoduje użycie kolejnego numeru faktury. W przypadku chęci nie blokowania numeru faktur należy dodać nowy typ dokumentu proforma i drukować ją w ten sposób. W przypadku niejasności odsyłamy do instrukcji lub prosimy o kontakt z BOK.
 • Dodano możliwość drukowania na fakturze adresu korespondencyjnego. Adres korespondencyjny drukowany jest po spełnieniu dwóch warunków:
  • po włączeniu opcji w konfiguracji (opis poniżej).
  • po wpisaniu do kontrahenta adresu korespondencyjnego.
 • Dodano opcję konfiguracyjną: Drukuj adres korespondencyjny – umożliwiającą włączenie lub wyłączenie drukowania adresu korespondencyjnego na fakturach. Dla dotychczasowych instalacji opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności. Dla nowych instalacji jest on domyślnie włączony.
 • Na wydruku faktury dodano możliwość drukowania danych osoby wystawiającej fakturę, tak żeby było wiadomo z kim się kontaktować.
 • Rozbudowano eksport do Prolider o pola usprawniające tworzenie pliku JPK.

System informowania kierownictwa

 • Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.

Zmiany w wersji 19.5.5

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wczytywania typu dokumentu faktury przy imporcie do Rachmistrza/Rewizora. Typ eksportowanego dokumentu określany jest jako zewnętrzny identyfikator typu. Przyjęte rozwiązanie nie ma wpływu na bieżącą numerację – wymaga tylko prawidłowego określenia zewnętrznych symboli w typach dokumentów.

Zmiany w wersji 19.5.3

Wersja 19.5.2 została pominięta.

Transport i spedycja

 • Dodano nr relacji na wydruku wysyłanym emailem bezpośrednio z programu.
 • Rozwiązano problem braku numeru zlecenia na każdej stronie zlecenia wysyłanego e-mailem bezpośrednio z programu.
 • Rozwiązano problem przesłaniania grafiku pojazdów oknem “przetwarzam”.

Fakturowanie

 • Na liście windykowanych faktur dodano wyświetlanie prefiksu numeru.
 • Eksport do EDI++:
  • Rozwiązano problem wyświetlania okien wyboru parametrów faktur wymaganych przy eksporcie do formatu EDI++ w przypadku gdy nie wybrano takiego eksportu w oknach kreatorów i faktur.

Zmiany w wersji 19.5.0

Fakturowanie

 • Dodano eksport w formacie EDI++ do programów Rewizor i Rachmistrz firmy Insert.
  • Dodano słownik: Rodzaje transkacji.
  • W danych firmy zostało dodane pole Unijny – oznaczające, że jest to Kontrahent Unijny, aktywne tylko gdy jest wybrany eksport Rewizor (format EDI++). Kontrahent unijny powinien być wybierany tylko dla podmiotów nie mieszczących się w Polsce.

System informowania kierownictwa

 • Rozbudowano raport Relacje pojazdu – eksportowany do Excel o pola LDM i Waga pobierane z Relacji.

Zmiany w wersji 19.4.2

Transport i spedycja

 • W oknie edycji Zlecenia dodano możliwość wyboru Źródła – określenia sposobu pozyskania zlecenia, jest to pole wyboru: Email, Giełda transportowa, SMS, itp.
 • W oknie podglądu Zlecenia dodano możliwość wyświetlania Źródła.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 dodano możliwość wyboru Źródła pochodzenia zlecenia, jest to pole wyboru: SMS, Email, Giełda transportowa, itp.
 • W oknie podglądu Spedycji 1:1 dodano wyświetlanie źródła pochodzenia zlecenia.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Zlecenia.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Relacji.
 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila ze zleceniem.
 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z relacją.
 • Rozwiązano problem drukowania informacji ISO na wydruku własnej relacji.
 • Rozwiązano problem powtórzonego dwa razy imienia na wydruku relacji własnej.
 • Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 1 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 1 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
 • Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 2 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 2 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
 • W oknie konfiguracji modułu transport i spedycja – dodano możliwość wyboru dwóch nowych szablonów relacji:
  • Szablon 1 – tłumaczone warunki,
  • Szablon 2 – tłumaczone warunki.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z fakturą sprzedaży.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce faktury sprzedaży w oknie podglądu Faktury sprzedaży.

System informowania kierownictwa

 • Zmodyfikowano tytuł wydruku raportu Prowizja PLN.
 • Dodano raport umożliwiający rozliczanie spedytorów: Prowizja PLN Zapłacone – który jest identyczny z wcześniejszym raportem Prowizja PLN – ale nowo dodany raport obejmuje tylko te faktury, które zostały oznaczone jako zapłacone.