Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 11.2.3

Ogólne

 • Poprawiono rozpoznawanie zalogowanego pracownika jeśli jego nazwa zawiera duże litery. Eliminuje problem przy dodawaniu nowego zlecenia.
 • Poprawiono wyliczanie wielkości sesji

Fakturowanie

 • Pokazywanie kolumn kategorii i grupy w pozycjach faktury zakupu jest konfigurowane w “Konfiguracji modułu faktur”
 • Wyświetlanie na liście not osoby, która notę utworzyła
 • Dodanie do kreatora faktur sprzedaży nowych zdarzeń do wyznaczania kursu walut
 • Zmiana sposobu wyszukiwania tabel kursu walut: jeśli jest kurs na dzień to wyświetlane są tylko tabele z tego dnia, jeśli nie ma żadnej tabeli na dany dzień to wyświetlane są tabele z dni poprzednich
 • Poprawiono problem oznaczania zleceń jako rozliczone przy wystawianiu faktury z użyciem kreatora w momencie kiedy w oknie faktury wciśnięty zostanie przycisk anuluj.

Płatności i windykacja

 • Dodanie wyszukiwania firm przy wystawianiu kompensaty

Transport i spedycja

 • Poprawienie otwierania konfiguracji użytkownika “Parametry grafiku”
 • Poprawienie błędu przechodzenia z podglądu relacji do edycji
 • Poprawienie błędu wyświetlenia sms z relacji, przy tworzeniu nowej relacji ze zlecenia