Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.1.6

Transport i spedycja

 • Dodano kolumnę spedytor w liście relacji.
 • Dodano kolumnę spedytor w liście zleceń.
 • W liście zleceń: przesunięto ikony typów klientów na lewą stronę firmy, dodano także pustą ikonę dla zwykłych klientów, dzięki czemu możliwe jest wyświetlenie podpowiedzi dla zwykłych klientów.
 • Z poziomu listy zleceń, dodano możliwość eksportu listy zleceń, które nie maja przypisanych faktur sprzedaży.
 • Z poziomu listy relacji, dodano możliwość eksportu listy relacji, które nie maja przypisanych faktur zakupu.
 • Dodano dodatkowe filtry umożliwiające zobaczenie:
  • Obrotów spedytora po stronie Zleceń i Relacji.
  • Wszystkich wykonywanych relacji.
 • Dodano funkcjonalność blokowania do wyboru statusów nieużywanych w Zleceniach.
 • Dodano możliwość podawania metrów ładownych do pojazdu, wcześniej można było tylko dla naczepy.
 • Dodanie możliwości eksportu listy dostępnych pojazdów do grafiku samochodów własnych.
 • Dodanie możliwości eksportu listy dostępnych pojazdów do grafiku samochodów obcych.

Płatności i windykacja

 • Dodano funkcjonalność automatycznej kopii e-mail z wezwaniem do zapłaty na adres wysyłającego je pracownika.
 • Dodano wymagalność konta bankowego – w wezwaniu do zapłaty.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość wysyłki faktury przez e-mail.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem wymaganego konta bankowego na fakturze zakupu.

System informowania kierownictwa

 • Dodano dodatkowy parametr filtru dla raportu: “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” , umożliwiający określenie liczby dni przekroczenia terminu płatności.